Välskött höglager Rosersberg

Beskrivning
Pelarfritt höglager om 740 kvm och takhöjd 8:20 med två vädertäta portar på lastkaj samt en markport. I lagerytan finns två kontorsrum samt lunchrum. Därutöver finns två rum för finmekanik eller konferens. En trappa upp finns ett kontorsrum om 80 kvm.

Lageryta två har pelare med 10 meter mellanrum och takhöjd om 10,5 meter och en yta om 1.590 kvm.

Vidbyggt laddningsrum om c:a 60 kvm för truck. P-platser kan hyras separat för 250:- i månaden. Goda körytor för långtradare.

Golvbeläggning har hög belastningstålighet.

Lagerytorna uthyres i sin helhet och lämpar sig inte för bilverkstad eller liknande

Typ av ledig lokal: Höglager
Storlek: 740 m² + 80 m² + 1590 m² + 60 m²
Takhöjd: 8,20 m
Adress: Tallbacksgatan 10 S, Rosersberg

Kontaktuppgifter:
Jan Lundberg
Tel: 08-652 60 00
Mobil: 070-716 29 03
E-post: jan.lundberg@lundbergkock.se

Kontaktuppgifter:
Ulf Ericsson
Tel: 08-652 60 00
Mobil: 070-714 86 86
E-post: ulf.ericsson@lundbergkock.se