Lager eller verkstadsytor om totalt 1.000 kvm under tak fördelat på lageryta, tvätthall, lackverkstad, verkstadsyta samt kontor.

Beskrivning
Därutöver finns asfalterade utomhusytor för uppställning av entreprenadmaskiner, lastbilar och jämförbart.

Enkelt öppet och plåtomslutet förråd med om c:a 360 kvm med rejäl takhöjd.
Lokalerna är i slitet skick men fullt funktionsdugliga. Kontorsutrymmen är uppvärmda och i acceptabelt skick.

Området är bevakat och inhägnat med grind som delas med grannlokalen uthyrd till Byggmax.

Lokalerna uthyres odelat till en hyresgäst.

Typ av ledig lokal: Industri/Verkstad, Kontor
Hyra: Indikativ hyresnivå 1.200.000:- + moms per år.
Storlek: 1000 m² + 360 m²
Adress: Debetvägen 8, Järfälla

Kontaktuppgifter:
Jan Lundberg
Tel: 08-652 60 00
Mobil: 070-716 29 03
E-post: jan.lundberg@lundbergkock.se

Kontaktuppgifter:
Ulf Ericsson
Tel: 08-652 60 00
Mobil: 070-714 86 86
E-post: ulf.ericsson@lundbergkock.se