Claes Wikströms väg, Heby

Industrimark för uppställning/handel/industri/kontor i Heby! Indikativ prisnivå 325.000:-. Gränsar mot Setra Trävaror AB och nära Heby station..