Industrimark för uppställning/handel/industri/kontor i Heby! Indikativ prisnivå 325.000:-. Gränsar mot Setra Trävaror AB och nära Heby station.

Beskrivning
Ny detaljplan 2013, handel/industri/kontor.

Typ av ledig lokal: Industritomt
Pris: Indikativ prisnivå.
Tomtarea: 16 332 m²

Kontaktuppgifter:
Ulf Ericsson
Tel: 08-652 60 00
Mobil: 070-714 86 86
E-post: ulf.ericsson@lundbergkock.se